Článok

Článok

Koinonia Ján Krstiteľ je ľud na ceste, ktorý spoločne ohlasuje živého Krista.

Článok

 
 

Článok

Prosba o modlitbu


Formulár

Článok

09.-13.8. - Detský tábor / / / 21.-26.8. - Tábor ZOOM / / / 27.8. - 10:00 - Otvorené stretnutie Koinonie s Ricardom - autobus z nástupišťa č.37 o 9:30