Článok

 

Veľmi nám leží na srdci starosť o mužov. Sme presvedčení, že správne nasmerovanie osobnosti a postojov muža, či otca je kľúčom pre odblokovanie celého potenciálu pre zdravú rodinu a pre celú našu spoločnosť. 

 

 

Špeciálnou formáciou pre mužov sú semináre, kde okrem kvalitného praktického vyučovania a silnej modlitby, nechýbajú ani zábavné aktivity či dobré jedlo a otvorená priateľská atmosféra.

 

 

Počas roka sa raz v mesiaci stretávame na stretnutiach s názvom Skutočný muž s cieľom vytvoriť prostredie na vzájomné zdieľanie v neformálnej atmosfére.

 

Najbližšie stretnutia pre mužov:
 

Stretnutie mužov 2017/2018

 

18.-19.11. seminár pre mužov

14.12. – futbal na KVP (17.00)

12.01. – Pizza v Klátove (18.00

15.02. – téma na skype (18.00)

11.03. – futbal v KE (nedeľa popoludní)

14.04. – brigáda v Klátove

04.05. – pizza v Klátove (18.00)

30.06. – brigáda + opekačka + futbal v Klátove

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľ seminárov pre mužov:

- byť spolu a zdieľať bohatstvo našich životov, spolu sa modliť a povzbudiť
- princíp: muž a žena sú rovní, ale nie rovnakí
- špiritualita muža/ženy s prihliadnutím na to, čím muž je a kde a čo žije; tvorba štýlu

 

 

 

Semináre a tématika:

Január 2012 (Definícia muža – biblická a antropologická)
- identita muža dnes a jeho krízy
- štyri mužské archetypy: muž ako kráľ  - bojovník - mudrc  - milovník

November 2012 (Vzťahy)
muž ako syn, čo má otca - muž ako manžel - muž ako otec, čo má syna a dcéru

November 2013 (Poslanie muža podľa Biblie a teológie)
- muž kráľ - muž prorok - muž kňaz

November 2014 (Tri rozmery lásky muža: sex, eros, agape)
- milujúci muž - sexualita muža - eros a muž - agapé a muž - priateľstvo

November 2015 (Muž v krízach)
- moja manželka si našla iného
- kríza v manželstve po 7. roku, po 15. roku…
- rozvádzame sa…, moji rodičia sa rozviedli…
- žiarlivosť, nevera

November 2016 (Muž a autorita)