Článok

 

V našom spoločenstve venujeme deťom mimoriadnu pozornosť. V spolupráci s rodičmi pripravujeme zaujímavé a pútavé programy. Zábavným a kreatívnym spôsobom im predstavujeme biblické príbehy a vďaka ním ich vedieme k správnym hodnotám. 

 

 

Služba deťom je neodmysliteľnou súčasťou KJK. 

Ako sa píše u Lukáša v 18 kapitole v 16 verši: Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!

 

 

Držíme sa totiž hesla, že lepšia a účinnejšia je prevencia ako liečba a tak invistícia do detí je tou najlepšou investíciou do budúcna. Našou víziou je teda aj maličkým prinášať radostnú zvesť o zmŕtvychvstalom Kristovi a to spôsobom, ktorý je im vlastný. Cez rôzne hry, súťaže, divadielko, rozličné výtvarné techniky a zážitkové aktivity na nedelných svätých omšiach a pravidelných stretnutiach spoločenstva sa deti oboznámujú nielen so životom Ježiša, jeho poslaním a účinkovaním, ale pracujeme aj s ostatnými knihami Božieho slova, cez ktoré poznávajú aj ďalšie biblické postavy. 

 

 

Vyvrcholením práce s deťmi je festival pre rodiny s deťmi pod názvom Christiland a tábor pre deti od 8-11 rokov. 

Príďte aj vy medzi nás a zažijete zábavu o akej sa vám ani nesnívalo.