Článok

 

ZOOM privádza mladých k silnej skúsenosti viery a priateľstva. 

 

Snažíme sa zachytiť trend doby a ponúknuť mladému človeku posolstvo evanjelia odovzdané novými spôsobmi.

ZOOM skupina mladých ľudí vo veku od 15 rokov.

ZOOM je priestor, kde zažiješ to, po čom tvoje dobrodružné srdce túži: poriadnu dávku adrenalínu, kopec zábavy, športové a dynamické aktivity v lese, koncerty a chvály K:MUSIC a to všetko v úžasnej atmosfére, ktorá je nabitá prítomnosťou Ducha Svätého a v ktorej vládne radosť a priatelstvo!

 

 

ZOOM - Zaostriť na veci, na ktorých záleží!

Zrelosť - podobať sa Ježišovi, rast cez skúšky a ťažkosti

Odovzdanie - intímne spojenie s Otcom

Otvorenosť - vytvárať úprimné priateľstva, otvorené a prístupné srdce

Misia - tvoja špecifická úloha a evanjelizácia

 

 

Deň čo deň sa stretávame s novými výzvami a situáciami ktoré si vyžadujú nielen našu pozornosť ale aj reakciu a odpoveď.

Často sme volaní k tomu, aby sme čelili a ako bojovníci sa postavili tvárou tvár veciam a skutočnostiam, ktoré zasahujú náš život.

Je to BOJ v ktorom sa nechceme nechať ovládnuť ľahostajnosťou, vlažnosťou, nezáujmom… Odmietame frázy typu: "je mi to jedno", "nič sa nedeje", "nejako to už dopadne", "nemusím nič robiť veď Boh ma miluje a prijíma tak či tak", "nemá to význam ani zmysel"…

Boh má pre každého z nás jeden úžasný plán a pre tento plán nás formuje a pripravuje! Formuje našu mentalitu, náš charakter, naše myslenie a konanie…

Naša "použiteľnosť" pre Boží zámer s nami závisí v mnohom od nás! Od toho, do akej miery si vieme nasadiť "rukavice" a bojovať s vecami, ktoré brzdia náš rast, náš vývoj, naše napredovanie…

 

 

Chceme žiť poslanie, ktoré pre nás on pripravil ako náš priateľ a navyše plniť to poslanie nás nenechá samých.  Aby sa o našej skúsenosti s Ježisom dozvedeli všetci tí, ktorí to potrebujú, ktorí Ježiša ešte nespoznali, ale aj tí ktorí ho poznajú a potrebujú povzbudenie!

Takže dopredu a robme veci spolu, lebo máme na to!

 

 

Tábor ZOOM 

je jeden z najrevolučnejších a najoriginálnejších letných táborov na Slovensku!

Organizuje sa nepretržite už od roka 2002 a prešli ním stovky mladých ľudí, 

ktorí si odniesli neopakovateľnú skúsenosť a jedinečný zážitok. 

ZOOM v sebe spája všetko, po čom mladý človek vo veku od 15 rokov túži a čo je pre neho typické a prirodzené:

dravosť, pohyb, radosť, zábavu, atmosféru slobody a priateľstva a silnú duchovnú atmosféru. 

Všetkých 6 dní tábora je totiž harmonicky dokonale vývážených na dynamické aktivity v lese, 

športové súťaže na suchu aj na vode, divoký závod s názvom WILD RACE, koncerty chvál a účinné vyučovania. 

Tábor je vedený školenými lídrami a lektormi, ktorí absolvovali kerygmatickú a líderskú školu 

ATENEO GIOVANNI BATTISTA v Taliansku a majú za sebou mnohoročné skúsenosti.