Článok

Článok

Koinonia Ján Krstiteľ je ľud na ceste, ktorý spoločne ohlasuje živého Krista.

Článok

 
 

Článok

Prosba o modlitbu


Formulár

Článok

21.10. - Ježiš je živý a uzdravuje / / / 22.10. - otvorené stretnutie Koinonie / / / 25.10. - 16:30 - modlitbová streda