Článok

Článok

Koinonia Ján Krstiteľ je ľud na ceste, ktorý spoločne ohlasuje živého Krista.

Článok

 
 

Článok

Prosba o modlitbu


Formulár

Článok

07.12. - 16:30 Modlitbová streda 08.12. - 08:00 Svätá omša 09.12. - 17:30 Realife víkendovka