Článok

Článok

Koinonia Ján Krstiteľ je ľud na ceste, ktorý spoločne ohlasuje živého Krista.

Článok

 
 

Článok

Prosba o modlitbu


Formulár

Článok

28. - 30.04. - Seminár pre ženy POZOR: 30.04. - Sv. omša bude o 12:00 03.05. - 16:30 modlitbová streda