Článok

Článok

Koinonia Ján Krstiteľ je ľud na ceste, ktorý spoločne ohlasuje živého Krista.

Článok

 
 

Web Form

Prosba o modlitbu
Prosím, vyplňte túto položku
Text k určeniu