Článok

Článok

Koinonia Ján Krstiteľ je ľud na ceste, ktorý spoločne ohlasuje živého Krista.

Článok

 
 

Článok

Prosba o modlitbu


Formulár

Článok

25.02. – Stretnutie o Dome modlitby 2 01.03. o 16:30 - Modlitbová streda 24. – 26.03. Kurz vnútorné uzdravenie