Článok

Článok

Koinonia Ján Krstiteľ je ľud na ceste, ktorý spoločne ohlasuje živého Krista.

Článok

 
 

Článok

Prosba o modlitbu


Formulár

Článok

17.05. - 16:30 modlitbová streda 01.-03.06 - Kurz Evanjelizácia s mocou 04.06 - Turíce 23.-24.06 - ZOOM stanovačka