Článok

Článok

Koinonia Ján Krstiteľ je ľud na ceste, ktorý spoločne ohlasuje živého Krista.

Článok

 
 

Článok

Prosba o modlitbu


Formulár

Článok

29.03. - 16:30 modlitbová streda 13. - 17.04. - VEĽKÁ NOC VO VYŠNOM KLÁTOVE 28. - 30.04. - Seminár pre ženy